متن ترانه

چه خوش خیال بوم کی تو  خیلی مرا دوس داری ترا خیابان دیمه انگار مرا فندری

خانه شویم نویشتیم می دردو دیلو حرفا نیویشتیم تو می عشقی حسود چوم بترکه

با چه شوقی من نیشتیم ترا نامه نیویشتیم

می نامه ی پارا گودی چوطو ترا دیل بامو کور 

تو مرا دیواناگودی چوطو ترا دیل بامو کور

میگریه ره خنده گودی چوطو ترا دیل بامو کور

جواب سر بالا بدی چوطو ترا دیل بامو کور

چوطو ترا دیل بامو کور

دانلود تک آهنگ نامه با صدای هنرمند دانیال جوان – گلسارموزیک

بشکنه دسته دونیا میدیله بد خون بگود تر می را سر بنا بد جوری مجنون بگود 

من کی نانستیم کی تو هیچی وفایا نانی تی عشق لایق نییم ترا بوجور تر دانی

چرا بوجور تر دانی 

می نامه ی پارا گونی تو مرا دیوانا گودی

میگریه ره خنده گودی چوطو ترا دیل بامو کور

جواب سر بالا بدی چوطو ترا دیل بامو کور

چوطو ترا دیل بامو کور

چه خوش خیال بوم کی تو  خیلی مرا دوس داری ترا خیابان دیمه انگار مرا فندری

خانه شویم نویشتیم می دردو دیلو حرفا نیویشتیم تو می عشقی حسود چوم بترکه

با چه شوقی من نیشتیم ترا نامه نیویشتیم

می نامه ی پارا گودی چوطو ترا دیل بامو کور 

تو مرا دیواناگودی چوطو ترا دیل بامو کور

میگریه ره خنده گودی چوطو ترا دیل بامو کور

جواب سر بالا بدی چوطو ترا دیل بامو کور

چوطو ترا دیل بامو کور

پخش آنلاین آهنگ

دیدگاه ها