پخش آهنگ شما

گلسارموزیک دانلود آهنگ چالش ادا در آوردن

دانلود آهنگ چالش ادا در آوردن

آهنگ چالش ادا در آوردن

دانلود آهنگ چالش ادا در آوردن

برای دانلود آهنگ چالش ادا در آوردن (ای نید یور لاوینگ) به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

I’m hurting, baby, I’m broken down

I need your loving, loving, I need it now

When I’m without you

I’m something weak

You got me begging

Begging, I’m on my knees

I don’t wanna be needing your love

I just wanna be deep in your love

And it’s killing me when you’re away

Ooh, baby,

‘Cause I really don’t care where you are

I just wanna be there where you are

And I gotta get one little tasteYour sugar

Yes, please

Won’t you come and put it down on me

I’m right here, ’cause I need
Little love and little sympathy
Yeah you show me good loving
Make it alright
Need a little sweetness in my life
Your sugar
Yes, please
Won’t you come and put it down on me
My broken pieces

You pick them up
Don’t leave me hanging, hanging
Come give me some
When I’m without ya
I’m so insecure
You are

ترجمه اهنگ شوگر

من آسیب می بینم، عزیزم، من شکسته ام

من به دوست داشتن، دوست داشتن نیاز دارم، من هم اکنون نیاز دارم

وقتی من بدون تو هستم

من چیزی ضعیف هستم

تو مرا گدایی کردی

قدم زدن، من روی زانوهایم هستم

من نمیخواهم عشق تو باشه

من فقط می خواهم عمیق در عشق تو باشم

و هنگامی که دور می شوید، من را می کشید

اوه عزیزم

چون من واقعا اهمیت نمی دهم کجا هستم

من فقط می خواهم آنجا باشم

و من باید یک کمی طعم و مزه خود را شکر کنید

بله لطفا

آیا نمی آیی و آن را بر من قرار می دهی؟

من اینجا هستم، چون من نیاز دارم
عشق کوچولو و همدردی کمی
بله من عاشق تو هستم
درستش کن
نیاز به شیرینی کمی در زندگی من
شکر شما
بله لطفا
آیا نمی آیی و آن را بر من قرار می دهی؟
قطعات شکسته من

شما آنها را انتخاب می کنید
من را ترک نکنید، حلق آویز
بیا به من بده
وقتی من بدون تو هستم
من خیلی ناامن هستم
شما هستید

فقط در 13 سال بازنشسته شو

آهنگ های پیشنهادی

برچسب ها

نظرات کاربران

نظر شما بعد از رویت و تایید منتشر میشه...

  • Zahra 3 سال پیش

    so bad