دانلود آهنگ آمده موسم فتح و ایمان

آهنگ آمده موسم فتح و ایمان

Khomeini 1 400x400 - دانلود آهنگ آمده موسم فتح و ایمان

برای دانلود آهنگ آمده موسم فتح و ایمان به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

آمده موسم فتح و ایمان شعله زد از افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله‌ها قامت سرخ عشقند سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند
از ازل با شهادت سرشتنــد
بهمنِ خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیـدان تا ابد زنده یاد شهیدان
مقدمت را اماما شهیدان با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی از رهایی و از حق سرودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بودیتو بودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بـودی تو بود
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیــدان تا ابد زنده یاد شهیدان
آمده موسم فتح و ایمان شعله زد از افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله‌ها قامت سرخ عشقند سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند
از ازل با شهادت سرشتنــد
بهمنِ خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن
بهمنِ خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیـدان تا ابد زنده یاد شهیدان
مقدمت را اماما شهیدان با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی از رهایی و از حق سرودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بودیتو بودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بـودی تو بود
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیــدان تا ابد زنده یاد شهیدان

دانلود آهنگ از گلسارموزیک در تمامی اپراتورها با ترافیک اینترنت رایگان محاسبه می‌شود.

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

دانلود آهنگ جدید