دانلود آهنگ شمالی آی سوپوله

آهنگ آی سوپوله

Naser Vahdati - دانلود آهنگ شمالی آی سوپوله

برای دانلود آهنگ شمالی آی سوپوله به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آفت به جان بلبله●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

آفت به جان مردمه ●♪♫

آی سوپوله آی سوپوله●♪♫

سوپوله منو گزیدو گزیدو●♪♫

تنگوله زدم پریدو پریدو●♪♫

سبز میدان چریدو چریدو●♪♫

یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو●♪♫

سوپوله منو گزیدو گزیدو●♪♫

تنگوله زدم پریدو پریدو●♪♫

سبز میدان چریدو چریدو●♪♫

یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو●♪♫

سوپوله منو گزیدو گزیدو●♪♫

تنگوله زدم پریدو پریدو●♪♫

سبز میدان چریدو چریدو●♪♫

یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو●♪♫


دانلود آهنگ شمالی آی سوپوله

 

برچسب ها

سایر آهنگهای ناصر وحدتی

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

دانلود آهنگ جدید