دانلود آهنگ محلی گروه رستاک رعنا تی تومان گله کشه رعنا

آهنگ محلی رعنا

Rana - دانلود آهنگ محلی گروه رستاک رعنا تی تومان گله کشه رعنا

برای دانلود آهنگ محلی گروه رستاک رعنا تی تومان گله کشه رعنا به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

رعنا تی تومان گله کشه رعنا
تی غصه آخر مره کوشه رعنا
دیل دبسی کرد آجانه رعنا
حنا بنی تی دستانه رعنا
آی رو سیا رعنا برگرد بیا رعنای
رعنای می شی رعنا سیاه کیشمیشه رعنا
آخه پارسال بوشوی امسال نمی رعنا
تی بوشو راه واش در بمی رعنا
تی لنگان خاش در بمی رعنا
آی رو سیا رعنا برگرد بیا رعنای
رعنای می شی رعنا سیاه کیشمیشه رعنا
امسال سال چاییه رعنا
تی پِر مه داییه رعنا
جان من بوگو مرگ من بگو رعنا
دیشب تی سر که دبه بو
رعنای گله رعنای گل سنبله رعنای
رعنای بوشو تا لنگرود رعنای خیاط بدی هیشکی ندوت رعنای
حیاط وچی تر کت بدوت رعنا

ترجمه آهنگ

رعنا دامنت رو زمین می کشه رعنا
غصه ات آخرش منو میکشه رعنا
به کرد آقا جان دل بستی رعنا
دستاتو حنا گذاشتی رعنا
آی روسیاه رعنا برگرد بیا رعنا
رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا
آخه راهی رو که پارسال رفته بودی هنوز برنگشتی
راهی رو که رفته بودی علف در اومده توش
استخونای پات زده بیرون
امسال سال چاییه رعنا
پدرت دایی منه
جان من بگو رعنا مرگ من بگو رعنا
دیشب کی بر بالینت بود
رعنا تا لنگرود رفتی اما هیچ خیاطی برات چیزی ندوخت
اما پسرک خیاط واست کت دوخت

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

دانلود آهنگ جدید