دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

آهنگ تیتراژ سریال ترکی گودال

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

برای دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید


آهنگ قسمت آخر گودال (عربی)

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ علی سفلی شدم مست دو چشمات آخ دلم میره واسه حرفات

دانلود آهنگ علی سفلی


دانلود آهنگ رامین رسولخانی چوکور( گودال)


دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


تیتراژ میانه قسمست ۷۱

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


تیتراژ میانه ۷۱

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

موسیقی متن :

۰۱ Aile Her Şeydir _ İdris.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۲ Çukur Jenerik Müziği.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۳ Çukurun Dibi.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۴ Bıçak Sırtı _ Yamaç.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۵ Vartolu.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۶ Çukurun Çocukları _ Sokakların Sesi.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۷ Kumpas _ Çatapat Başlıyor.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۸ Yaralar _ Eve Dönüş.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۹ Kasırga.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۰ Emrah Amir.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۱ Elvis.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۲ Pusu.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۳ Acı _ Baba-Oğul.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۴ Benim Adım Cumali.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۵ Bumerang _ Mahsun.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۶ Zincir _ Yamaç.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۷ Çıkmaz Sokak.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۸ Seni Seviyorum Adam _ Sena.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۹ Ben Yamaç Koçovalı _ Tik Tak.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۰ Karakuzular.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۱ Celasun.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۲ Beyefendi _ Baykal.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۳ Çukur Her Yerde.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۴ Hatira.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۵ Aliço.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۶ Çetonun Sırrı.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۷ Tuzağa Doğru.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۸ Çukur Jenerik Müziği (Bağlama & Kopuz Versiyon).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۹ Sevgilim _ Sena-Yamaç.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۰ Çukurun Yamacında.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۱ Umut.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۲ Kodesten Çukura _ Cumalinin Yolu.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۳ Kardeş Miyiz _ Meke-Celasun.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۴ Yeraltı.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۵ Gemileri Yakmak.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۶ Selim _ Sır.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۷ Yine de Bulur Muydun Beni _ Sena.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۸ Gecenin Kör Saatinde.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۹ Çukurdayız.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۰ Yeniden _ Yıldız-Cumali.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۱ Acı _ Baba-Oğul (Yaylı Orkestra Konser Versiyon).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۲ Çukurun Karanlık Suları.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۳ Çukur Jenerik Müziği (Versiyon 3).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۴ Yüzüklü.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۵ Emrah Amir (Versiyon 2).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۶ Tespih.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۷ Her Şeye Rağmen _ Saadet-Vartolu.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۸ Bir Hayalim Vardı.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۹ Elimi Tut _ Sena-Yamaç.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۰ Hesap Zamanı.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۱ Kumpas _ Çatapat Başlıyor (Versiyon 2).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۲ Babalar ve Oğulları.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۳ Kavuşma.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۴ Çık Karşıma.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۵ Neden _ Damla-Cumali.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۶ Uçurtma _ Akşın-Celasun.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۷ Sıkıntı Var.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۸ Belki _ Karaca-Celasun.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۹ Çukur Jenerik Müziği (Versiyon 4).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۰ Gel Benimle.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۱ Sevgilim (Yaylı Orkestra Versiyon).mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۲ Pazarlık.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۳ Meliha.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۴ Küçük Bir Öykü _ Aliço.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۵ Karanlık Basınca.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۶ Sessizliğimiz _ Nedret-Emmi.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۷ Habersiz.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

 ۶۸ Çocukluğum _ Emrah.mp3

دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال ابتدایی

دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال میانه

دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال انتها

تو اومدی و اختیار قلبمو ازم گرفتی حالا که عاشقت شدم یه وقت بهم نگی که نگفتی شدم مست دو چشمات آخ دلم میره واسه حرفات نمیذارم دیگه عمرا توی قلبم یکی بیادو بشینه جات بگو با این دیوونه میمونی عشقم همیشه دل عاشق این چیزا رو آخه حالیش نمیشه تو با چشمات جادو کردی دلو موندم چی بگم یکم آروم چه خبره امون از دست دلم امون از دست دلم شدی ستاره ی تو آسمونم دیگه بی تو نمیتونم آخه وصله به تو جونم مهربونم تو پای ثابت قلب دیوونم شدی دیگه نمیتونم به جون جفتمون بگذرم از تو نمیتونم بگو با این دیوونه میمونی عشقم همیشه دل عاشق این چیزا رو آخه حالیش نمیشه تو با چشمات جادو کردی دلو موندم چی بگم یکم آروم چه خبره امون از دست دلم امون از دست دلم
دانلود آهنگ از گلسارموزیک در تمامی اپراتورها با ترافیک اینترنت رایگان محاسبه می‌شود.

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

 1. ناشناس
  26 خرداد 99

  آعا

 2. ناشناس
  02 تیر 99

  خوب

  • ناشناس
   12 مرداد 99

   عالی بود

  • عرفان
   05 آبان 99

   اره خیلی خوب بود فعلا که فصل دوم هستش ۴ فصله دو فصل مونده هنوز چتو ، ادریس ، کمال و… خیلی هاشون میمیرن یه گروه جدید میاد به نام آذر و اردنت ها

  • بهار
   22 آذر 99

   تازه اینجاش خوبه کمکم به یه جایی میرسه تکتکشون میمیرن ولی علیچو نمیمیره
   سلیم هم میمیره، تازه آخرش یاماچ جلوی یکی از برادراش خودکشی میکنه

  • علیسان
   24 دی 99

   خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب عشقمی یاماج

  • سجاد
   21 دی 99

   عالیه گودال بهترین فیلمیه که دیدم حرف نداره هم فیلم هم آهنگ هاش فقط چرا یاماچ وبرادراش و کمال و بقیه باید بمیرن واقعا حیف شد فیلم غمنگیز شد ?????????

  • Mr
   10 بهمن 99

   داداش زدی سریاله نه فیلم

  • ناشناس
   26 بهمن 99

   خیلی خیلی عالی ????????

  • یکی هستم دیگ
   11 بهمن 99

   ببین سلیم اذر ادریس میمیرن ولی بقیه زنده هستن ؛؛اذر را کاراجا میکشه ادریس رو یاماچ سلیم رو دوستش و اینکه کمال توی این صحنه مرده ولی بعد توی این فصلی که دارن میسازند کمال میاد و خیانت میکنه به گودال و دشمن میشه….
   همینو بدونی بسه

  • ناشناس
   26 بهمن 99

   اول اینکه کاراجا آذز رو میکشه
   بعد هم یاماچ باباشو میکشه و سلیم رو هم دشمنش میکشه

  • یاماج کوچووالی
   28 بهمن 99

   اولا سلام
   دوما سلیم رو دوستش نمی‌کشه. چاگتای اردنت میکشه
   سوما هم کمال میمیره. اونیکه با ماسک وارد فیلم میشا. درسته کماله. اما یه صوتیه بزرگه ک تو این فیلم انجام دادن

  • کمال??
   01 اسفند 99

   یعنی چی کمال زنده است بگو جون من?

  • ووو
   04 اسفند 99

   طتیاازاز
   یایویوکطو

   طتیاازاز.یکابویوزوز
   طوزووزوزوز

  • امیر
   19 اسفند 99

   اولا کمال به دست اذر میمیره
   سلیم به دست چاتای و برادر چاتای میمیره
   ادریس به دست یاماچ میمیره
   آذر به دست کاراجا میمیره
   نهیر وقتی بچه اش رو بدنیا میاره سر زا میمیره
   جومالی هم سه گلوله به سمت یاماچ شلیک میکنه اما یاماچ نمیمیره
   اینایی که گفتم فقط درسه چون که من هرهفته دوشنبه از شبکه ای که گودال پخش اصلیشه نگاه میکنم

  • ناشناس
   04 فروردین 00

   مگه کمال نمیمیره بعد خاکشم می کنن

  • ناشناس
   14 فروردین 00

   داداش تا همینجاست داده که میگی همینو بدونی بسه

  • ناشناس
   21 اسفند 99

   بابا دیوانه یاماچ نمرده اگه یاماچ نباشه دیگه سریال سریال نیست

  • نیلا
   21 اسفند 99

   آره

  • اووووووه
   08 بهمن 99

   تو بخور

  • ARS
   13 اسفند 99

   من از وارتولو خوشم میاد

  • تا شناس
   25 اسفند 99

   منم

  • زینب
   26 بهمن 99

   عالیست خیلی خوبن

  • سجاد
   21 دی 99

   نه چرا فیلم هیجانش رفت وبد شد???????????????????

  • امیر
   08 بهمن 99

   چرا چرت میگی خودکشی چیه من تا جایی که اومده بیرون دیدم یاماچ زندس

  • ااالاناللنمتالامم
   28 بهمن 99

   داداش یاماچ رو جومالی می‌کشه

  • علی
   22 اسفند 99

   هیچیش نمیشه الاغ

  • سبحان
   08 بهمن 99

   ححح چطور

  • سبحان
   22 اسفند 99

   راس میگه ???

  • سودا
   26 بهمن 99

   عالی

  • حمیدرضا
   29 بهمن 99

   ازموتوری جنس نگیر فیلم هنو تموم نشده یاماچ چجور خودکشی میکنه

  • آیفون
   17 اسفند 99

   یاماچ نمیمیره

  • سبحان
   30 اسفند 99

   منم که کامل ندیدم هنوز این حرفو میزنی به عقل داشتنت شک کردم

  • ناشناس
   23 آذر 99

   آهنگ آکین با آزِر رو چرا نداره

  • اره نداره
   17 دی 99

   عااااالی

  • سنا کوچوالی
   22 دی 99

   عزیزم اول اذر و تمساح و افسون و یوجل میان بعد اردنت ها

  • ناشناس
   01 بهمن 99

   سلام کجایی سلیم هم میمیره چنگیز اردنت به دست یاماچ جونمو جومالی و آکین میره به جهنم چاگاتای اردنت هم بچه توشکمشومیکشه وارتلوهم با ریش و سبیل بلندتوافغانستان

  • ahmad
   11 بهمن 99

   لطفا اهنگ عربیه رو بزارید

  • سبحان
   30 اسفند 99

   صالح بهتره بگی?

  • نهنه بابا
   21 فروردین 00

   نه‌نه‌بابا

  • پانیذ
   20 آبان 99

   اقا من اهنگ موقع مرگ بابای ماهسونو میخوام

  • عمر
   30 آبان 99

   پانیذ اسم خوانندش زینب باشکی هستش برو رو گوگل بزن اهنگ زینب باشکی عدالتین بومو دنیا.

  • امراه خان
   11 دی 99

   بیزحمت اهنگ قسمت بیست اونجایی که علیپور میره توی اون ساختمون لطفا بزارید

  • ثنا
   17 دی 99

   به نظر من گودال بهترین فیلم دنیاست فیلم فقط گودال

  • علیرضا
   22 دی 99

   سلام،لطفا آهنگ قسمتی که بلندگو رو ماشین گذاشتن و جومالی و یاماچ رفتن حمله کردن رو بزارین،مرسی

  • ....
   14 بهمن 99

   بزن آهنگ hey coca topçu اسم‌ آهنگه

  • مهیار
   17 آذر 99

   عادالتین بو مو دنیا رو بزن تو اینترنت میاره عشقم

  • ناشناس
   04 دی 99

   اقا لطفا اهنگ اذر بزارید

  • بی نام
   20 دی 99

   اسم آهنگ adaletin bu mu dunya از zeynep baksi karatag

  • کیان
   02 بهمن 99

   فیلم گودال بهترین فیلمی هست که من دیدم خیلی باحاله ولی اگه واقعا یاماچ بمیره بد میشه ?? من چند وقت بود دنبال آهنگی که ماهسون باباش رو کشت بودم پیدا کردم و خیلی قشنگ یه تیکه میگه عدالت اینجوریه دنیا اگر کسی خواست بگیره آهنگش رو اینو بزنه

  • 25 بهمن 99

   یاماچ نمیمیره وارتولو چی براش ی جایی که خودش بکشتش اما اونم دلش نمیاد

  • گودال
   12 بهمن 99

   برو تو گوگل بنویس اهنگ دنیا دنیا در سریال گودال خودش میاد بالا

  • یاماچ کوچاوالی
   16 آذر 99

   کمال خوبه سلیم خوبه یاماچ خوبه وارتولو خوبه من در فیلم یاماچ هستم ولی کمال میمیره ادریس میمیره ادریس رو یاماچ می‌کشه کمال رو هم ازر می کشه خداحافظ

  • علی
   28 آذر 99

   سلیم رو هم چاتای میکشه

  • یاسمن
   17 دی 99

   شما یاماچ هستید ؟؟؟

  • ناشناس
   17 دی 99

   یاماچ تووووو خودت هستی واقعی فیلم ?????????????

  • دانی
   07 بهمن 99

   اگه تو یاماچی پس ایرانی از کجا بلدی یاما ترکیه هستش

  • یاماچ کوچاوالی
   09 بهمن 99

   سلام یاماچ میشه شمارا را بدهی؟؟

  • فائزه
   11 بهمن 99

   من عاشق وارتلو شعاددین یا صالح کوچوالی هستم بعد کمال بعدم مکه عشقن توی دشمن هاشونم تمساح رودوست دارم تازه بعده هااذر عاشق کاراجا میشه ولی سلیم ویاماچ نمیزارن کاراجا بااذر ازدواج کنه درضمن یه نفر گفته من ساماچ هستم اگر یاماچی چرا انگیلی سی تایپ نکردی تازه سریال هارو دوبله میکنن

  • ناشناس
   13 دی 99

   ثنا ھم برمی گردہ

  • واقعاااااا??? دروغه?
   21 دی 99

   واقعاااااا??? دروغه?

  • محمدامین
   20 بهمن 99

   واقعا هم آهنگه هم فیلم گودال باحاله

  • چیچیکم
   07 فروردین 00

   عن

  • یاماچ
   23 آذر 99

   Basga jok alimes

  • ناشناس
   04 دی 99

   اهنگ اذر بزارید

  • محسن
   08 دی 99

   چرا آهنگ ۳۹ رو نمیشه دانلود کرد لطفا درستش کنید

  • ناشناس
   30 اسفند 99

   میشه آهنگی که وارتلوو چاغاتای توجنگل دستگیرمیشن بگیدممنون

 3. saina
  04 تیر 99

  اگر میشه اهنگ ظالم ظالم هم بزارید

 4. ظالم ظالم
  08 تیر 99

  خوبه اما اهنگ چکور و ظالم ظالم رو نداره

  • میثم
   20 تیر 99

   خواهش میکنم آهنگی که باهم میرقصن رو بزارین.توی قسمت یکی مونده به آخر وارتولومیرقصه؟

  • ناشناس
   17 مهر 99

   اون کدوم قسمته

  • امیر
   20 آذر 99

   Hic lsik Yok

  • Sahel
   24 آبان 99

   بنویس آهنگ جیللن ارتم ظالم ظالم میارا برات

  • اره منم ظالم ظالمو پیدا کردم اما هنوز چکور پیدا نکردم
   24 آبان 99

   عععااااالللللللللییییی

  • طاها
   17 دی 99

   داره اسمشم جیلان ایرتم-ظالیم ظالیم

 5. ناشناس
  10 تیر 99

  یک

  • mohammad
   28 مهر 99

   آهنگ قسمت ۸ فصل اول که آخراش یاماچ می فهمه زنشو دزیدنم بزارید لطفا

  • اریان r1
   19 آذر 99

   سلام میشه اون اهنگی که تو قسمت۲۰۳یوجل و تمساح همو میبینند رو بزارین ممنون

 6. ناشناس
  11 تیر 99

  عالیه

 7. مهری
  14 تیر 99

  خیلی عالی.. اگه میشه آهنگ ya sidi رو هم اضافه کنید..آهنگی که بعد از تیراندازی در عروسی اکشین پخش شد

 8. ناشناس
  16 تیر 99

  قسمت ۷۰ اهنگاش

 9. ناشناس
  16 تیر 99

  اهنگهای قسمت ۷۰ رو بزارید لظفا

 10. امیر
  16 تیر 99

  لطفا اهنگ میان برنامه قسمت ۷۱گودالو بزارین تشکر

  • یزدان
   01 مهر 99

   لطفا آهنگ قسمت ۱۳۷گودال رو هم بذارید

  • ایبوکه پوسات
   17 دی 99

   میشه لطفا اهنگ مورد علاقه تمساح رو بزارین

 11. ۱۲۳
  18 تیر 99

  مثل خود فیلمش عالی

  • مدیر سایت
   18 تیر 99

   فیلمش چطوره ؟

  • YAMACH KCHOVALI
   23 تیر 99

   دلت میخواد ببینی برو بزن تو گوگل ببین اعصا بقیه رو بهم نریز

  • 15 مهر 99

   اگه تو یاماچى بدون یاماچ رو اینجورى نمینویسن باهوش ?????????????????????????این جوریه yamaç Koçovali?

  • ناشناس
   26 مهر 99

   خفه شو ، تا کی میخواید عین لاشیا از هم ایراد بگیرید

  • ناشناس
   05 آذر 99

   یاماچ خیلی باحال ماهسون روکشت

  • یک نفری
   12 دی 99

   نه ماهسون هنوزنمرده

  • ناشناس
   16 دی 99

   گمشو ماه سون زندست خودم دیدم

  • ناشناس
   04 فروردین 00

   اسم اهنگ اکین

  • علی
   25 دی 99

   گاو ماهسون نمورد

  • ناشناس
   11 بهمن 99

   ببین اون کسی که ۲ بار یاماچ را ار مرگ نجات داد ماه سون بود بدون و بعد به حرفم میرسی

  • نیلا
   21 اسفند 99

   ببخشید عزیزم ماهسون نمرده فکر کنم قسمت سریال تو خیلی عقبه

  • ناشناس
   12 آذر 99

   به تو ربطی نداره که از هم ایراد میگیرن

  • جواب سوال ایشون _ناشناس
   15 اسفند 99

   ددمت داش خیلی باحال ان میکنی

  • شکیب محمدب
   15 دی 99

   آهنگ های قشنگی بودند

  • yamaç koçovali
   27 مهر 99

   çotu yomųpģ

  • زیبا
   11 آبان 99

   من جایی هستم که کمال میمیره

  • محمد
   10 آذر 99

   من جایی هستم که جومالی با تیر به یاماچ میزنه

  • ناشناس
   02 اسفند 99

   همش دروغه چرا انقدر دروغ میگین

  • بهار
   02 اسفند 99

   همش دروغه چرا انقدر دروغ میگین از خدا بتر سید از قد یم گفتن درغگو دشمن خداست حالا فهمیدی یا نه ؟

  • ناشناس
   08 دی 99

   آهنگی که وقتی چتو و ماهسون به بلغارها حمله میکنند اسمش چیه و آهنگی که سلیم میخواند اسمش چیه

  • Vortolo
   21 آبان 99

   ??

  • آفرین چثدر تو باهوشی قپوسی فقط ادعا میکنی من ترکی بلدم بلدم بشین بابا سیرابی هههرررررررررررررییییییسییی
   24 آبان 99

   عاشقتم وارسال

  • بردیا
   25 آذر 99

   الحق حال کردم

  • رضا
   14 دی 99

   با یاماچ اینجوری حرف نزن

  • جواد
   29 مهر 99

   اهنگ فصل جدیدشو بزارین

  • من بدون تو چیکار کنم یاماچ
   01 آبان 99

   یییااااااممممااااچچچچچچ???

  • Mani
   19 آبان 99

   عالیههههه

  • ناشناس
   23 آبان 99

   گوهر بخور بابا این فیلمه

  • .
   29 آبان 99

   خاک تو سرتون اونی ک میخوام تو بخش دانلود ها نیس

  • یاسمن
   17 دی 99

   یاماچ خودتی عزیزم

  • ناشناس
   26 دی 99

   گودالچندقیمتدارد

  • طاها
   03 آذر 99

   سلام گودالخیله

  • اتفاقا خیلی هم قشنگه
   12 آذر 99

   عالییییییییییییی من بابعضی از آهنگاش گریم میگرفت وای بدشد که سنا مرد حتما این سریال رو نگاه کنید اما ازالان نگاه کنید فایده نداره باید از اول نگاه میکردی مادربزرگم کلا خونهواده باخودم قرق سریال ترکی شدیم ممخوصا گودال از بازیگرانو کارگردان این فیلم ممنونم الان ماداریم این گوال رومیبینیم فقط یچ شعری من می خوام انقدر دنبالش گشتمپوستم کنده شد همون که میگه ساناسورسان ازان گلدیم دن اون رو می خوام ولی داشت این شعر روپخش میکرد من صداش رو ظبط کردم لطفا این شهر رو هم بگذارید ممنون میشم سپاس بابت این سریال خوب مثل این ندیدم اسم من سودا هستش خدانگهدار

  • تو ترف داره کی هستی
   27 دی 99

   مایک گروه داریم فقد اهنگای یاماچ توش دوگروه داریم یکیش پاتوق دوخرانه یکیشم گپ دخترونه

  • عاشقتم یاماچ و ثنا
   21 بهمن 99

   عاشقتم یاماچ و ثنا

  • ناشناس
   11 بهمن 99

   این فیلمه خیلی خوبه هرکس که به این فیلم فحش بده خر

  • یاماچ کجا بود بابا
   21 دی 99

   ??

  • ملیکا
   24 تیر 99

   عالییییییی

  • فیلمش عالی هست
   25 تیر 99

   عالی هستش حتما نگاه کنید

  • Ali
   08 شهریور 99

   از کجا دانلود کردی،؟

  • اره خوبه خیلی
   27 مهر 99

   خوبببببب

  • ناشناس
   30 اسفند 99

   همه عالی هستن مخصوصاََیاماچ فقط حیف که نامرد

  • علی
   31 تیر 99

   لطفا آهنگ قسمت ۸۳ وقتی وارتلو میزنه همه چی رو میشکونه

  • Negin
   07 اسفند 99

   خیلی از آهنگ هارو نداره
   من بیشتر از این سایت آهنگ دارم

  • سلام لطفا اهنگ باهاش یاماچ میرخسه روبزارید
   31 تیر 99

   سلام عالیه

  • نامشخص
   08 مرداد 99

   عالی

  • ناشناس
   13 شهریور 99

   سلام کسی اسم آهنگی که اول سکانس مرگ ایکشین گذاشته بود رو میدونه قبل از اینکه دفنش کنند

  • تمساج
   15 مهر 99

   داداش اسمش روحوم داسزن

  • مهدیس
   07 مهر 99

   عالی

  • محمد ماهسون
   07 مهر 99

   آهنگ پنجم بجای چهارم دانلود می شه

  • ناشناس
   16 بهمن 99

   سلام
   میخاستم بدونم که قسمتی که کمال میمیره قبلش که هالای میرقسیدن اسم اون اهنگ چی بود
   میشه بگید لطفا؟

  • امیر
   12 آبان 99

   عالی حرف نداره بینظیره عاشقش میشی

  • ناشناس
   25 آذر 99

   عالیییییییییییییییییییییییییییییییی

 12. واینو
  24 تیر 99

  سلام توی سریال امراه ی اهنگی رو بار ها پلی کرده بود ک با پیانو زده میشد هرچقدر گشتم پیداش نکردم اونم بزارین لطفا

  • کسرا
   08 مرداد 99

   ترکیش مارچ موتزارت هست

  • vartolo
   15 آذر 99

   سلام من دارمش

 13. ملیکا
  24 تیر 99

  عالیه فقط آهنگ ظالم و چکورا و کازان کازان رو کم داره

 14. ناشناس
  05 مرداد 99

  سلام لطفا اهنگ میانه فسمت ۸۸بزارین

  • ناشناس
   27 مرداد 99

   بنویسید دانلود موزیک ترکى کازان کازان یوخ باشه اون وقت دانلود میشه

  • ناشناس
   01 مهر 99

   آهنگی ک ازجم کاراجای پخش شداسمش چی بود

  • tedi
   29 آذر 99

   heyecani yok

 15. امین
  06 مرداد 99

  بچه ها اون اهنگی غمیگنه و باحالت ژولیده میگه چوکورم هرچی میگردم نیس یکی راهنمایی کنه ممنون

 16. Amin
  06 مرداد 99

  بچه ها اون اهنگی غمیگنه و باحالت ژولیده میگه چوکورم هرچی میگردم نیس یکی راهنمایی کنه

 17. شایان
  12 مرداد 99

  عالی ممنون از سایتون

  • H
   15 مرداد 99

   اهنگ عربی فیلم رو بذارید

 18. ناشناس
  16 مرداد 99

  این فیلم هم خودش عالیه هم آهنگاش

 19. Masuod
  17 مرداد 99

  سلام لطفا آهنگ رپ که یاماچ وسط فیلم بعضی موقع ها میزارید رو بارید ممنون

  • Masuod
   29 مرداد 99

    Gazapizm Heyecanı Yok

  • محمد امین
   15 شهریور 99

   کازان کازان یوه

  • آرکان
   27 بهمن 99

   کازان کازان یوخ

 20. ساشا
  18 مرداد 99

  سلام لطفا آهنگ قسمت ۹۹ وقتی یاماچ سنارو برد تیمارستانو هم بزارید
  یا اگه کسی میدونه میشه اسمشو بگید؟

  • سنا
   26 مرداد 99

   اسم آهنگی که یاماچ سنا رو میبره بیمارستان derindeyim هست

 21. Arad
  29 مرداد 99

   Gazapizm Heyecanı Yok

 22. پرستو
  30 مرداد 99

  اهنگی ک تمساح همش گوش میکنه رو میشه بگید اسمشو

  • Karaca
   20 آبان 99

   Zombi mahali

 23. علی
  01 شهریور 99

  اقا چرا لینک دانلود اهنگ وارتولو رو به جای اهنگ Bıçak Sırtı گذاشتین لطفا درستش کنین هرچی سعی میکنم اهنگ Bıçak Sırtı رو دانلود کنم به جاش وارتولو دانلود میشه

 24. محمد جان
  02 شهریور 99

  سازنده وبسایت تبلیغاتو بر دارین
  تا بهتون ری بیشتر دهیم

  • مدیر سایت
   02 شهریور 99

   سلام، تنها راه درامد وبسایت همینه

  • sahar
   15 شهریور 99

   فیلمش حرف نداره

  • بله
   03 آذر 99

   من بععتماد عالیی دوسش دارم

  • یاماچ
   13 آذر 99

   عشق فقط گودال عالیییییی

  • Mh
   13 مهر 99

   نام آهنگی که یاماچ میره دم در خونه چتو که خونه سابق شون بوده چیه؟؟

 25. بشیر
  03 شهریور 99

  سلام میشه اون اون آهنگی رو دارند و واسه مادرش می ذاشت بزارید

  • م ح
   05 شهریور 99

   مهربان ؟

  • Amir
   02 آذر 99

   اسم اون اهنگی که یاماچ از گودال میخواد بره رو کسی نیدونه

 26. ali
  05 شهریور 99

  سلام اگه میشه اسم اهنگ سریال گودال قسمت ۵۸ وقتی یاماج داداشش سلیم تیر میخوره بگین

  • وفتی که مدد به یاماچ شلیک کرد
   30 مهر 99

   این قسماش یاماچ به جمالی میگه سلیم جونم رو نجا ت داد جمالی گفت کی شلیک کرد مدد او مد یاماچ گفت برو خیلی خنده دار بود??????

 27. Mohammad
  09 شهریور 99

  لطفا آهنگ جومالی و هو. هه هه هو رو بزارین

 28. Ssss
  09 شهریور 99

  اقا لطفا لینک دانلود yeralti درست کنید
  اشتباه میزنی سرش مال یه اهنگ دیگه رو میاره
  لطفا پیگیری کنید

 29. Ftme
  10 شهریور 99

  ۰۴ Bıçak Sırtı _ Yamaç.Mp3
  این اهنگی ک گذاشتید وقتی واردش میشی ک دانلود کنیم همون نیست
  همینی ک از فصل دوم آهنگشو گذاشتن

  • nv.83
   19 مهر 99

   دمتون گرم کارتون عالی و بی نظیره
   فقط وقتی اهنگ biçak sirti ی مشکل فنی داره اهنگ شماره۴ (فک کنم لینگ اهنگ وارتولو رو هم براش گذاشتین) یعنی وقتی رو لینک دانلود biçak sirti میزنم اهنگ وارتولو بالا میاد رسیدگی کنید ممنون میشم
   اگه هعی همینجوری سایتو بروز کنین و اهنگ های جدید ک تو سریال Çokor پخش میشه رو بزارین فوق العاده میشه
   بازم میگم دمتون گرم کارتون حرف نداره سایتتون بی نظریه

  • ناشناس
   15 مهر 99

   اره لطفا اهنگ یاماچ رو لینکشو درست کنین

  • مهمان
   24 مهر 99

   هنوز درست نکردن چراااا اه

 30. sahar
  15 شهریور 99

  عاااالی

 31. yas
  25 شهریور 99

  اسم اون اهنگی که زن میخونه nymet رو بگین پیدا نمیکنم

 32. دانلود
  28 شهریور 99

  ببخشید از چه سایتی فیلم رو دانلود کنم.اگه بگین ممنون میشم

 33. ناشناس
  29 شهریور 99

  لطفا این اهنگ رو که در انتهای قسمت نود و پنج خوانده میشود را بذارید،به اسم
  Sen Affetsen Ben Affetmem
  سپاسگزارم

 34. حسین
  30 شهریور 99

  آقای تویگار ایشیکلی واقعاً استاده
  آهنگهای سریال ایزل هم ایشون ساختن
  واقعاً محشره ….

 35. هادی
  09 مهر 99

  سلام توقسمت ۹۴ دقیقه ۶۷ یه موزیک. رپ هست
  میشه اسم اون اهنگ و بگید بهم بی زحمت

 36. امران
  10 مهر 99

  Bıçak Sırtı _ Yamaç.Mp3 لینک دانلودش نیست

 37. Nastaran
  16 مهر 99

  اسم آهنگ قسمت ۴۹ اونجا که یاماچ تیر میخوره چیه

 38. ناشناس
  19 مهر 99

  چرا وقتی میزنم رو لینک دانلود BIÇAK SIRTI ک برا یاماچ پخش میشه اهنگ بی کلام وارتولو برا دانلود میاد
  اگه میشه رسیدگی کنید ممنون میشم
  راستی سایتتونم بی نظیره واقعا عالیه دمتون گرم
  ۴۳ تا از اهنگ هارو دان کردم ک دنبالشون بودم

 39. ناشناس
  27 مهر 99

  میشه آهنگی که کسی رو یکی عسله میگره یک آهنگ دیگه ای پخش میکنه یا هرچی دیگش حالا خواهش میکنم لطفاً این آهنگ هم پخش کنید حتماً باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟???????????????????

  • زهرا
   26 آذر 99

   چشم حتما

 40. هانیه صادقی
  30 مهر 99

  هم آهنگ های تیتراژ این فیلم عالیه هم خود فیلم گودال فوق العادددددددددددددددده هستش❤

 41. ناشناس
  02 آبان 99

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون .ترو خدا جواب منو بدیددمن یه پسر دارم عاشق این آهنگ شده شب نمیخوابه غذا نمیخوره آهنگی که علیچو تو قسمت ۱۴۲یا ۱۴۴ داشت آماده میشد بره خونه تدریس اهنگ رپه اگه میشه اسمش رو بگید

 42. ناشناس
  08 آبان 99

  عالی

 43. ناشناس
  19 آبان 99

  ببخشید آهنگ سین سن دونیا هست توش

 44. وارتلو
  21 آبان 99

  فقط وارتلو(صالح بودنی گیج می زنه)
  مکه و کمال و جلاسون هم بد نیستند
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡یاماچ ♡♡♡♡♡♡♡♡

 45. ناشناس
  25 آبان 99

  من عاشق سریال گودالم?

  • دقیقا
   21 دی 99

   ??

 46. mahla
  02 آذر 99

  سلام,لطفا آهنگ قسمت هفتادو هشت رو هم بزارین,اونجاش که ادریس سعادتو از وارتولو میگیره

 47. ناشناس
  05 آذر 99

  بچها اون اهنگی که مخصوص صالحه و همیشه گوش میداد با مدد اهنگ غمگینه کسی میدونه اسم اهنگ چیه؟

 48. Chiufmtyiu
  05 آذر 99

  من اهنگ بابا ادریس رو می خام

 49. ناشناس
  07 آذر 99

  سلام لطفا آهنگ قسمت ۹۷ را بزارید اونکه دختره میخونه

 50. ناشناس
  11 آذر 99

  سلام
  اهنگ راکی که یاماچ تو تیمارسان گوش میداد
  اسمش چیه

 51. Atena
  13 آذر 99

  آهنگ قسمت ۱۴۸ ک اولِ سریال پلی میشه

 52. ناشناس
  14 آذر 99

  اهنگی ک وقتی یاماچ میره ک ی مشت اسلحه رو ب دستور چاتای بترکونه بعد میفهمه ک اسلحه مال داداشاشن و بعد خودش تمام افراد اردنت ک اومدن کمکش رو کشت
  ایم اهنگش چیه؟

 53. سیدمهدی اسدی
  15 آذر 99

  ممنون از سایت خوبتون ولی دوتا اهنگ رو نزاشتین یکی اهنگ ازر که برادرشو کشدن مواد فروشه بزرگی هست یکی هم وقتی اتفاق بدی برا کوچاوالی ها میوفته یه اهنگ جدیدی پخش میشه

 54. کاوه
  18 آذر 99

  اون قصمت از موزیکی ک توی قصمت ۱۰۶ بعد مرگ سلیم پخش میشه چرا نیص عاخه!!

 55. امیر
  23 آذر 99

  ببخشید اهنگی که یاماچ وقتی به تمساه و ازر فحش میده اسمش چیع

 56. ناشناس
  23 آذر 99

  میشه آهنگ بی کلام آذر کورتولوش هم بذارید خیلی دوسش دارم

 57. Karen
  26 آذر 99

  یادم نیست درست قسمت چند ولی اون قسمتی که یاماک و باباشو گیر میندازن یکیشون همدیگرو میکشع اون قسمت اخرش کازانو میزاره ولی به یه شکل دیگه میشع لطفا اون اهنگ هم بزارید؟؟

 58. wal kover
  26 آذر 99

  خیلی عشقی سعید والکوور

 59. ناشناس
  27 آذر 99

  افتخار

 60. نا شنتس
  27 آذر 99

  بچه ها اهنگی که یاماچ باباشو میکشه و کت و کفشش رو میزاره جلو در خونه چی هست؟ اون رو هم اینجا داره ؟

 61. مروه
  27 آذر 99

  گودال عالیه دیگه دچیزی نمیتونم بگرم فوقولاده یعنی از این سریال بهتری تا حالا نداریم

 62. لیلا
  29 آذر 99

  همشونو میمیرن اخه چرا?????هر وق یکیشون میمیرن من اشکم در میاد

 63. صانی
  02 دی 99

  ببخشید اون اهنگی که میگه هر ساواش لار
  اسم خاننش چیه؟

 64. ناشناس
  04 دی 99

  اقا اسم آهنگ چیه تو قسمت ۲۷۹ وارتولو میرقصه؟؟

 65. مهناز
  10 دی 99

  لطفا آهنگ های فصل رو قرار بدید قسمت هایی که اذر و اکین اینا هستن رو میگم ممنون

 66. ?
  13 دی 99

  عالی بود خیلی خیلی میگم اهنگ چتو کدومه؟

 67. امیر
  17 دی 99

  یاماچ تووووو خودت هستی واقعی فیلم ?????????????

 68. ثنا
  17 دی 99

  به نظر من گودال بهترین فیلم دنیاست

  • Amir
   30 دی 99

   لطفا میشه آهنگی که دهان رو میکشه بزارید قسمت ۲۲۶

 69. یاماچ
  17 دی 99

  گودال
  یاماچ
  وارتلو

 70. dany
  20 دی 99

  سلام به همه اگر کسی اهنگ وارتولو که وقتی یاماچ به چتو حمله میکنه و بمب میزاره داخل اون بشکه ها رو میدونه لطفا بگه. که میگه (ملیحم رفته) بقیش رو نمیدونم.ملیحه

 71. 価値ある
  21 دی 99

  آهنگ savaş yeni başlıyor رو هم بزارید

 72. ناشناس
  22 دی 99

  چرا آهنگ آکین را نداره

 73. ناشناس
  22 دی 99

  آهنگی‌که‌توسریال‌گودال‌قسمت‌۲۳۱میخوند‌رولطفا‌بزارید

 74. ناشناس
  24 دی 99

  اقا آهنگ وقتی یاماچ تمساح را خواست بکشه چیه

 75. ناشناس
  24 دی 99

  میشه اهنگ نندروسون رو بزارید

 76. Amir
  30 دی 99

  سلام میشه آهنگی که دهان رو می کشه بزارید قسمت ۲۲۶

 77. خر
  30 دی 99

  لطفا میشه آهنگی که دهان رو میکشه بزارید قسمت ۲۲۶

  • ناشناس
   12 بهمن 99

   اهنگ از باریش مانشو هست به اسم
   genç osman dediğin bir küçük uşak
   تو فیلم فرق می کنه ولی متنش یکی هست

 78. ماهان
  03 بهمن 99

  سام خیلی خوب بود اجه میشه اهنگ شخیصیت های جدید مثل چنگیز اردنتو هم بزارید

 79. منم دارم دنبال همون آهنگ میگردم ، وقتی بعد از مدت ها سنا رو تو رستوران میبینه هم همون آهنگ رو میخونه ... دوستان اسم اون آهنگ رو میدونند ؟؟
  05 بهمن 99

  منم دارم دنبال همون آهنگ میگردم ، وقتی بعد از مدت ها سنا رو تو رستوران میبینه هم همون آهنگ رو میخونه … دوستان اسم اون آهنگ رو میدونند ؟؟

 80. ناشناس
  08 بهمن 99

  سلام گودال خیلی قشنگه
  طولانی ترین پروژه ی ترکی هست
  من یاماچ و کمال رو خیلی دوست دارم ایشالاه کار گردان این فیلم و بازیگرانش .۱۲ سال عمر کنن
  کوچولی ها همه جا هستن

 81. ناشناس
  11 بهمن 99

  فقط مهراب

 82. ینینیکبنینقنقنینین
  14 بهمن 99

  چوکور که میگن به این میگن که نمیگن خب به من چه میگن اره میگن خوب نمیگن

 83. ناشناس
  25 بهمن 99

  یکی ب من بگه کی میمیرههههههههههههه

  • امیر
   19 اسفند 99

   ببین من هرهفته گودال رو از شبکه ای که پخش اصلیشه میبینم و اینو بدون که فقط حرفای من درسته خوب
   کمال به دست آذر میمیره
   سلیم به دست چاتای و برادر چاتای میمیره
   آذر به دست کاراجا میمیره
   نهیر وقتی بچه اش رو بدنیا میاره سر زا میمیره
   ادریس به دست یاماچ میمیره
   جومالی سه تا گلوله به یاماچ شلیک میکنه اما یاماچ نمیمیره‌
   سنا به دست یوجل میمیره
   اکشین به دست یوجل میمیره
   شرلوک به دست چاتای میمیره
   قهرمان به دست وارتولو میمیره
   اجر به دست چتو میمیره
   چتو به دست ماهسون میمیره
   بچه جومالی به دست چاتای میمیره
   یوجل به دست یاماچ میمیره
   داماد و یکی از برادر های آذر به دست یاماچ میمیرن
   همین دیگه تا اینجا کسی نمرده

 84. آرین
  29 بهمن 99

  توی شهر کرمان خیابون هارو پر کردن از خالکوبی گودال هر بار میرم بیرون یه جا دیگه کشیدن

 85. ناشناس
  29 بهمن 99

  توی شهر کرمان رو پر کردن از نشان گودال هر بار میرم بیرون یکی دیگه هم میبینم اضافه شده

 86. علیرضا
  29 بهمن 99

  ben yamac kocovali رو خیلی دوست دارم
  یاد زمانی افتادم که یاماچ میره تو فکر

 87. امیر حسین
  02 اسفند 99

  فیلم گودال خیلی باحال هر کسی که میگه فیلم گودال بد خره لطفن میشه بگین اسم آهنگی که کمال وجومالی میرقصن رابه من بگین ممنون میشم

 88. گودال
  04 اسفند 99

  یاماچ زندهست اگه زندست بیاد به چاتای اردنیت راو رشکسته کند و چاتای اردنیت را به پای خودش بیندازند پدر آخر همه‌ی برادران و همه‌ی کسانی که تو گودال هستند یاماچ وختی دار چاتای اردنیت را پیشه به چاتای بگه اینجا گودال ♥️

 89. کارمن
  04 اسفند 99

  بابا ایول وارتلو سعادودین
  عاشقتم??☠️

 90. فاطمه
  06 اسفند 99

  عه کمال زنداس راستی جومالی به یاماچ شلیک میکنه ولی یاماچ نمیمیره کولکان اردنت یاماچ رو میدزده میبره به یکی از روستاها بعد اونجا خیلی بد شکنجه میده اونو تا اسمشو هم یادش نمیاد بعد امی با علیچو میان یاماچو میبرن چوکور راستی عموشون هم زنداس اسم عمو شون هم جومالیه بعد چوکور رو عوض میکنه

 91. Negin
  07 اسفند 99

  سلام
  اولا اونی که میگه من یاماچم اسم واقعی یاماچ که یاماچ نیست اسمش آراس بولوت هست
  دومم من عاشق گودالم ❤
  مخصوصا وارتولو و جومالی

 92. یاماچ دوباره برمی گرده وچکورو ازشون می گیره دست عموشو هم نبوسید وبهش گفت که چکورو دوبا پس می گیرم
  14 اسفند 99

  همه فیلمای ترکی عالی هستن

 93. آراس بولوت اینملی
  22 اسفند 99

  من الان فصل ۴ قسمت ۲۶ هستم
  برادر ادریس میاد و گودالو میگیره اما بعدش یاماچ میاد و بهش میگه که گودالو پس میگیره.
  وارتولو هم طرفه برادر ادریسه پس احتمال داره یاماچ اگه مجبور شد اونم بکشه که البته احتمالش خیلی کمه
  راستی یاماچ افسون هم نجات میده خودش تنهایی حمله میکنه و اون آهنگ هیجانی یوک هم پخش میشه خیلی خوبه
  و در آخرم فقط آهنگ های فصل ۱ و ۲ هستن چرا آهنگ های فصل ۳ و ۴ رو نزاشتید؟

دانلود آهنگ جدید