دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

19661

آهنگ تیتراژ سریال ترکی گودال

Godal - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

برای دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

دانلود آهنگ علی سفلی شدم مست دو چشمات آخ دلم میره واسه حرفات

دانلود آهنگ علی سفلی


Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


تیتراژ میانه قسمست ۷۱

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


تیتراژ میانه ۷۱

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

موسیقی متن :

۰۱ Aile Her Şeydir _ İdris.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۲ Çukur Jenerik Müziği.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۳ Çukurun Dibi.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۴ Bıçak Sırtı _ Yamaç.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۵ Vartolu.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۶ Çukurun Çocukları _ Sokakların Sesi.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۷ Kumpas _ Çatapat Başlıyor.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۸ Yaralar _ Eve Dönüş.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۰۹ Kasırga.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۰ Emrah Amir.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۱ Elvis.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۲ Pusu.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۳ Acı _ Baba-Oğul.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۴ Benim Adım Cumali.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۵ Bumerang _ Mahsun.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۶ Zincir _ Yamaç.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۷ Çıkmaz Sokak.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۸ Seni Seviyorum Adam _ Sena.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۱۹ Ben Yamaç Koçovalı _ Tik Tak.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۰ Karakuzular.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۱ Celasun.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۲ Beyefendi _ Baykal.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۳ Çukur Her Yerde.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۴ Hatira.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۵ Aliço.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۶ Çetonun Sırrı.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۷ Tuzağa Doğru.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۸ Çukur Jenerik Müziği (Bağlama & Kopuz Versiyon).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۲۹ Sevgilim _ Sena-Yamaç.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۰ Çukurun Yamacında.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۱ Umut.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۲ Kodesten Çukura _ Cumalinin Yolu.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۳ Kardeş Miyiz _ Meke-Celasun.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۴ Yeraltı.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۵ Gemileri Yakmak.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۶ Selim _ Sır.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۷ Yine de Bulur Muydun Beni _ Sena.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۸ Gecenin Kör Saatinde.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۳۹ Çukurdayız.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۰ Yeniden _ Yıldız-Cumali.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۱ Acı _ Baba-Oğul (Yaylı Orkestra Konser Versiyon).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۲ Çukurun Karanlık Suları.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۳ Çukur Jenerik Müziği (Versiyon 3).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۴ Yüzüklü.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۵ Emrah Amir (Versiyon 2).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۶ Tespih.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۷ Her Şeye Rağmen _ Saadet-Vartolu.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۸ Bir Hayalim Vardı.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۴۹ Elimi Tut _ Sena-Yamaç.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۰ Hesap Zamanı.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۱ Kumpas _ Çatapat Başlıyor (Versiyon 2).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۲ Babalar ve Oğulları.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۳ Kavuşma.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۴ Çık Karşıma.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۵ Neden _ Damla-Cumali.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۶ Uçurtma _ Akşın-Celasun.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۷ Sıkıntı Var.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۸ Belki _ Karaca-Celasun.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۵۹ Çukur Jenerik Müziği (Versiyon 4).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۰ Gel Benimle.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۱ Sevgilim (Yaylı Orkestra Versiyon).mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۲ Pazarlık.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۳ Meliha.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۴ Küçük Bir Öykü _ Aliço.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۵ Karanlık Basınca.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۶ Sessizliğimiz _ Nedret-Emmi.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

۶۷ Habersiz.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

 ۶۸ Çocukluğum _ Emrah.mp3

Download Button 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال


دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال ابتدایی

دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال میانه

دانلود آهنگ تیتراژ سریال گودال انتها

vedere ads 1 - دانلود تمامی نسخه های آهنگ تیتراژ سریال گودال

دانلود این آهنگ در کانال تلگرامی گلسارموزیک (کاربران IOS)

آهنگیو که میخواستی پیدا نکردی ؟ کـــلیک کن ! بروزترین کانال موزیک ایران در انتظار توست

لینک کوتاه

پخش آنلاین آهنگ

سایر آهنگهای

برای این پست فیلد مورد نظر مقدار ندارد

کد آهنگ برای وبلاگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

توضیحات

تو اومدی و اختیار  قلبمو ازم گرفتی

حالا که عاشقت شدم یه  وقت بهم نگی که نگفتی

شدم مست دو چشمات آخ  دلم میره واسه حرفات

نمیذارم دیگه عمرا توی قلبم یکی بیادو بشینه جات

بگو با این دیوونه میمونی  عشقم همیشه


دل عاشق این چیزا رو آخه حالیش نمیشه

تو با چشمات جادو کردی  دلو موندم چی بگم

یکم آروم چه خبره امون از دست  دلم امون از دست دلم

شدی ستاره ی تو آسمونم  دیگه بی تو نمیتونم

آخه وصله به تو جونم مهربونم

تو پای ثابت قلب دیوونم  شدی دیگه نمیتونم

به جون جفتمون  بگذرم از تو نمیتونم

بگو با این دیوونه میمونی عشقم همیشه

دل عاشق این چیزا رو  آخه حالیش نمیشه

تو با چشمات جادو کردی  دلو موندم چی بگم

یکم آروم چه خبره امون از دست  دلم امون از دست دلم

دیدگاه ها

 1. ناشناس
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

  آعا

 2. ناشناس
  ۲ تیر ۱۳۹۹

  خوب

  • ناشناس
   ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

   عالی بود

 3. saina
  ۴ تیر ۱۳۹۹

  اگر میشه اهنگ ظالم ظالم هم بزارید

 4. ظالم ظالم
  ۸ تیر ۱۳۹۹

  خوبه اما اهنگ چکور و ظالم ظالم رو نداره

  • میثم
   ۲۰ تیر ۱۳۹۹

   خواهش میکنم آهنگی که باهم میرقصن رو بزارین.توی قسمت یکی مونده به آخر وارتولومیرقصه؟

   • ناشناس
    ۱۷ مهر ۱۳۹۹

    اون کدوم قسمته

 5. ناشناس
  ۱۰ تیر ۱۳۹۹

  یک

 6. ناشناس
  ۱۱ تیر ۱۳۹۹

  عالیه

 7. مهری
  ۱۴ تیر ۱۳۹۹

  خیلی عالی.. اگه میشه آهنگ ya sidi رو هم اضافه کنید..آهنگی که بعد از تیراندازی در عروسی اکشین پخش شد

 8. ناشناس
  ۱۶ تیر ۱۳۹۹

  قسمت ۷۰ اهنگاش

 9. ناشناس
  ۱۶ تیر ۱۳۹۹

  اهنگهای قسمت ۷۰ رو بزارید لظفا

 10. امیر
  ۱۶ تیر ۱۳۹۹

  لطفا اهنگ میان برنامه قسمت ۷۱گودالو بزارین تشکر

  • یزدان
   ۱ مهر ۱۳۹۹

   لطفا آهنگ قسمت ۱۳۷گودال رو هم بذارید

 11. ۱۲۳
  ۱۸ تیر ۱۳۹۹

  مثل خود فیلمش عالی

  • مدیر سایت
   ۱۸ تیر ۱۳۹۹

   فیلمش چطوره ؟

   • YAMACH KCHOVALI
    ۲۳ تیر ۱۳۹۹

    دلت میخواد ببینی برو بزن تو گوگل ببین اعصا بقیه رو بهم نریز

    • ۱۵ مهر ۱۳۹۹

     اگه تو یاماچى بدون یاماچ رو اینجورى نمینویسن باهوش 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣این جوریه yamaç Koçovali😏

   • ملیکا
    ۲۴ تیر ۱۳۹۹

    عالییییییی

    • فیلمش عالی هست
     ۲۵ تیر ۱۳۹۹

     عالی هستش حتما نگاه کنید

     • Ali
      ۸ شهریور ۱۳۹۹

      از کجا دانلود کردی،؟

   • علی
    ۳۱ تیر ۱۳۹۹

    لطفا آهنگ قسمت ۸۳ وقتی وارتلو میزنه همه چی رو میشکونه

   • سلام لطفا اهنگ باهاش یاماچ میرخسه روبزارید
    ۳۱ تیر ۱۳۹۹

    سلام عالیه

   • نامشخص
    ۸ مرداد ۱۳۹۹

    عالی

    • ناشناس
     ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

     سلام کسی اسم آهنگی که اول سکانس مرگ ایکشین گذاشته بود رو میدونه قبل از اینکه دفنش کنند

   • مهدیس
    ۷ مهر ۱۳۹۹

    عالی

   • محمد ماهسون
    ۷ مهر ۱۳۹۹

    آهنگ پنجم بجای چهارم دانلود می شه

 12. واینو
  ۲۴ تیر ۱۳۹۹

  سلام توی سریال امراه ی اهنگی رو بار ها پلی کرده بود ک با پیانو زده میشد هرچقدر گشتم پیداش نکردم اونم بزارین لطفا

  • کسرا
   ۸ مرداد ۱۳۹۹

   ترکیش مارچ موتزارت هست

 13. ملیکا
  ۲۴ تیر ۱۳۹۹

  عالیه فقط آهنگ ظالم و چکورا و کازان کازان رو کم داره

 14. ناشناس
  ۵ مرداد ۱۳۹۹

  سلام لطفا اهنگ میانه فسمت ۸۸بزارین

  • ناشناس
   ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

   بنویسید دانلود موزیک ترکى کازان کازان یوخ باشه اون وقت دانلود میشه

   • ناشناس
    ۱ مهر ۱۳۹۹

    آهنگی ک ازجم کاراجای پخش شداسمش چی بود

 15. امین
  ۶ مرداد ۱۳۹۹

  بچه ها اون اهنگی غمیگنه و باحالت ژولیده میگه چوکورم هرچی میگردم نیس یکی راهنمایی کنه ممنون

 16. Amin
  ۶ مرداد ۱۳۹۹

  بچه ها اون اهنگی غمیگنه و باحالت ژولیده میگه چوکورم هرچی میگردم نیس یکی راهنمایی کنه

 17. شایان
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

  عالی ممنون از سایتون

  • H
   ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

   اهنگ عربی فیلم رو بذارید

 18. ناشناس
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

  این فیلم هم خودش عالیه هم آهنگاش

 19. Masuod
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

  سلام لطفا آهنگ رپ که یاماچ وسط فیلم بعضی موقع ها میزارید رو بارید ممنون

  • Masuod
   ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

    Gazapizm Heyecanı Yok

  • محمد امین
   ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

   کازان کازان یوه

 20. ساشا
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

  سلام لطفا آهنگ قسمت ۹۹ وقتی یاماچ سنارو برد تیمارستانو هم بزارید
  یا اگه کسی میدونه میشه اسمشو بگید؟

  • سنا
   ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

   اسم آهنگی که یاماچ سنا رو میبره بیمارستان derindeyim هست

 21. Arad
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

   Gazapizm Heyecanı Yok

 22. پرستو
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

  اهنگی ک تمساح همش گوش میکنه رو میشه بگید اسمشو

 23. علی
  ۱ شهریور ۱۳۹۹

  اقا چرا لینک دانلود اهنگ وارتولو رو به جای اهنگ Bıçak Sırtı گذاشتین لطفا درستش کنین هرچی سعی میکنم اهنگ Bıçak Sırtı رو دانلود کنم به جاش وارتولو دانلود میشه

 24. محمد جان
  ۲ شهریور ۱۳۹۹

  سازنده وبسایت تبلیغاتو بر دارین
  تا بهتون ری بیشتر دهیم

  • مدیر سایت
   ۲ شهریور ۱۳۹۹

   سلام، تنها راه درامد وبسایت همینه

   • sahar
    ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

    فیلمش حرف نداره

   • Mh
    ۱۳ مهر ۱۳۹۹

    نام آهنگی که یاماچ میره دم در خونه چتو که خونه سابق شون بوده چیه؟؟

 25. بشیر
  ۳ شهریور ۱۳۹۹

  سلام میشه اون اون آهنگی رو دارند و واسه مادرش می ذاشت بزارید

  • م ح
   ۵ شهریور ۱۳۹۹

   مهربان ؟

 26. ali
  ۵ شهریور ۱۳۹۹

  سلام اگه میشه اسم اهنگ سریال گودال قسمت ۵۸ وقتی یاماج داداشش سلیم تیر میخوره بگین

 27. Mohammad
  ۹ شهریور ۱۳۹۹

  لطفا آهنگ جومالی و هو. هه هه هو رو بزارین

 28. Ssss
  ۹ شهریور ۱۳۹۹

  اقا لطفا لینک دانلود yeralti درست کنید
  اشتباه میزنی سرش مال یه اهنگ دیگه رو میاره
  لطفا پیگیری کنید

 29. Ftme
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

  ۰۴ Bıçak Sırtı _ Yamaç.Mp3
  این اهنگی ک گذاشتید وقتی واردش میشی ک دانلود کنیم همون نیست
  همینی ک از فصل دوم آهنگشو گذاشتن

  • nv.83
   ۱۹ مهر ۱۳۹۹

   دمتون گرم کارتون عالی و بی نظیره
   فقط وقتی اهنگ biçak sirti ی مشکل فنی داره اهنگ شماره۴ (فک کنم لینگ اهنگ وارتولو رو هم براش گذاشتین) یعنی وقتی رو لینک دانلود biçak sirti میزنم اهنگ وارتولو بالا میاد رسیدگی کنید ممنون میشم
   اگه هعی همینجوری سایتو بروز کنین و اهنگ های جدید ک تو سریال Çokor پخش میشه رو بزارین فوق العاده میشه
   بازم میگم دمتون گرم کارتون حرف نداره سایتتون بی نظریه

  • ناشناس
   ۱۵ مهر ۱۳۹۹

   اره لطفا اهنگ یاماچ رو لینکشو درست کنین

 30. sahar
  ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

  عاااالی

 31. yas
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

  اسم اون اهنگی که زن میخونه nymet رو بگین پیدا نمیکنم

 32. دانلود
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

  ببخشید از چه سایتی فیلم رو دانلود کنم.اگه بگین ممنون میشم

 33. ناشناس
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

  لطفا این اهنگ رو که در انتهای قسمت نود و پنج خوانده میشود را بذارید،به اسم
  Sen Affetsen Ben Affetmem
  سپاسگزارم

 34. حسین
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

  آقای تویگار ایشیکلی واقعاً استاده
  آهنگهای سریال ایزل هم ایشون ساختن
  واقعاً محشره ….

 35. هادی
  ۹ مهر ۱۳۹۹

  سلام توقسمت ۹۴ دقیقه ۶۷ یه موزیک. رپ هست
  میشه اسم اون اهنگ و بگید بهم بی زحمت

 36. امران
  ۱۰ مهر ۱۳۹۹

  Bıçak Sırtı _ Yamaç.Mp3 لینک دانلودش نیست

 37. Nastaran
  ۱۶ مهر ۱۳۹۹

  اسم آهنگ قسمت ۴۹ اونجا که یاماچ تیر میخوره چیه

 38. ناشناس
  ۱۹ مهر ۱۳۹۹

  چرا وقتی میزنم رو لینک دانلود BIÇAK SIRTI ک برا یاماچ پخش میشه اهنگ بی کلام وارتولو برا دانلود میاد
  اگه میشه رسیدگی کنید ممنون میشم
  راستی سایتتونم بی نظیره واقعا عالیه دمتون گرم
  ۴۳ تا از اهنگ هارو دان کردم ک دنبالشون بودم